Koral

Koral jest iskrobezpiecznym telefonicznym aparatem przemysłowym dopuszczonym do pracy w trudnych warunkach środowiskowych, co potwierdzają certyfikaty. Jest uproszczoną wersją telefonu Jantar 2, min. nie posiadającą funkcji rozgłaszania komunikatów