Monitoring hałasu i pyłu

Monitoring hałasu ComonetSystem dedykowany do ciągłego monitoringu hałasu, pyłu i innych parametrów środowiskowych np. temperatura, wilgotność, ciśnienie w aglomeracjach miejskich. Dane na bieżąco aktualizują mapę. Ilość punktów monitorowanych ograniczona jest tylko potrzebami klienta, możliwe jest kilka tysięcy czujników.